دسته بندی محصولات
دسته بندی محصولات

Message Boxes

Boxes

[container padding="10px 0"]
[title size="small" type="border" align="center"]Success Box[/title]
[tm_code][ tm_success ]
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
[ /tm_success ][/tm_code]
[tm_success]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.[/tm_success]

[title size="small" type="border" align="center"]Error Box[/title]
[tm_code][ tm_error ]
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
[ /tm_error ][/tm_code]
[tm_error]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.[/tm_error]

[title size="small" type="border" align="center"]Message Box[/title]
[tm_code][ tm_message ]
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
[ /tm_message ][/tm_code]
[tm_message]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.[/tm_message]

[title size="small" type="border" align="center"]Warning Box[/title]
[tm_code][ tm_warning ]
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.
[ /tm_warning ][/tm_code]
[tm_warning]Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.[/tm_warning]
[/container]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

× ارتباط با کارشناس فروش